(OTHG-CT02)MESA EAMES GORLERO BLANCA

(OTHG-CT02)MESA EAMES GORLERO BLANCA